Reference
 Župni ured Svetog Jakova

Park Svetog Jakova 4
Objekt: Župni ured i crkva
Vrijeme: prosinac, 2005.
Opis: Izvršena je sanacija izmjene crijepa na krovište, postavljeno oko 200 m2 mediteran crijepa.

    


Naručitelj: Sanja i Kristijan Nikolac

Objekt: Hotel Draga Di Lovrana
Vrijeme: listopad, 2004. godine
Opis: pokrivanje 220 m2 krova hotela eternit pločama u stilu i duhu vremena u kojem je hotel
sagrađen. Pokrivanje eternit pločama nije uobičajeno zbog njegove skupoće, ali smo imali
prilike u još par navrata raditi s ovim pokrovom, koji je vrlo elegantan i lijep za oko.

         


Naručitelj: Suvlasnici stambenog objekta Tizianova 3, Rijeka

Objekt: visoka stambena zgrada u Rijeci, Tizianova 3
Vrijeme: od rujna do studenog 2008. godine
Opis: obnova cijelog krovišta - zamijenjeno je ukupno 416 m2 starih kanalica te su
postavljene nove na izolin podlogu u pur pjenu. Rađeno prema naputku Konzervatorskog
odjela u Rijeci.


Naručitelj: Suvlasnici stambeno-poslovnog objekta Vartoslava Lisinskog 2, Rijeka

Objekt: stambena zgrada u Rijeci, V. Lisinskog 2, u prizemlju je i poslovni prostor
Vrijeme: lipanj i srpanj, 2010. godine
Opis: obnova cijelog krovišta - zamijenjeno je ukupno 400 m2 starih kanalica te su postavljene nove uz poštivanje svih pravila struke i obnove u skladu sa originalinim krovištem.


Naručitelj: Suvlasnici stambene zgrade u Rijeci, Ante Starčevića 11 (Korzo)

Objekt: stambena zgrada u Rijeci, A. Starčevića, u prizemlju je i poslovni prostor
Vrijeme: lipanj, 2010.
Opis: obnova krovišta od kanalica, ukupno 170 m2. Radovi su izvršeni prema odobrenju
Konzervatorskog ureda u Rijeci a odobrenje su zatražili i dobili suvlasnici.


Naručitelj: Suvlasnici stambene zgrade u Rijeci, Milana Smokvine Tvrdog 2

Objekt: stambena zgrada u Rijeci M. S. Tvrdog 2
Opis: obnova krovišta od kanalica, ukupno 500 m2 . Specifično za ovaj krov je kupola, koja je potpuno obnovljena novim bijelim limom. Slike u produžetku:


      Naručitelj: Suvlasnici stambene zgrade u Rijeci, Milana Smokvine Tvrdog 6

Objekt: stambena zgrada u Rijeci M. S. Tvrdog 6
Opis: Sanacija izvršena 2007 godine te je pokriveno 456 m2 krova Bramac mediteran crijepom.
Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije u Opatiji, Rakovčeva 22

Crkva je završena nedavno i to prema ugovoru za 90 radnih dana. Bez obzira na naše do sada izvedene velike objekte, ovo je do sada za nas bio najveći izazov gdje se je radilo o kompletnoj izmjeni postojećeg crijepa na krovištu crkve. Krovište se sastoji od četrnaest krovova na crkvi.
Crkva je pod zaštitom spomenika kulturne baštine, gdje se je od Uprave iz Rijeke vršilo posebno nadziranje za postavljanje mediteran crijepa. Ovo je najveća tlocrtna površina jednog sakralnog objekta na prostoru Istre i Kvarnera. Pokrili smo ukupno 1.200 m2 crijepa mediteran, a potrošili oko 1,9 tona bakrenog lima, odnosno postavljeno je oko 700 m' bakra za razne razvijene širine.


Krovište zgrade Rijeka-projekta, Albaharijeva ulica 10a, Rijeka

Postavljeno 250 m2 mediteran crijepa na krovu, te izvršena izolacija 400 m2 ravnog krova.
Postavljeno 600 m2 cinkotit lima.

Krovište zgrade Filozofskog fakulteta u Rijeci, Albaharijeva ulica 10a.

Izvršena izmjena crijepa na 1.000 m2 krovišta zgrade.

Dječja bolnica "Kantrida"

Izmjena kanalica 500 m2 te postavljeno 800 m2 pocinčanog lima raznih širina.

Riječka bolnica

Izvršeno više vrsta radova na ravnim krovovima (rodilište, upravna zgrada, psihijatrijski
odjel, telefonska centrala i dr.).

Sušačka bolnica

Izvršena izolacija na više ravnih krovova (uprava tehničkog odjela, izolacija mosta, srčani
odjel).

Autoremont Matulji

Izvršena sanacija 500 m2 ravnog krova s više slojeva hidroizolacije, te kompletni limarski
radovi, oko 80 m2 postavljeno pocinčanog lima.

Na bivšoj Monterovoj zgradi na Pećinama izvršena izolacija na 600 m2 ravnog krova.

Na pekari Čavle, izvršeno pokrivanje krovište od 600 m2 s mediteran crijepom.

Pokrivanje više obiteljskih kuća i vila na području Rijeke i Opatije s mediteran crijepom.

Župni ured uz crkvu Sv. Jakova u Opatiji

Izvršena je sanacija izmjene crijepa na krovište, postavjeno oko 200 m2 mediteran crijepa.

Pokrivanje obiteljske vile u Opatiji biber crijepom.

Pokrivanje 220 m2 krova Hotela u Lovranskoj Dragi eternit pločama.

Saniranje krovova hotela Belvedere, Kristal, Kvarner, Istra Opatiji ...