Kontakt

KROVAR d.o.o.
Brca 10 c
51000 Rijeka
Tel/fax: 051.500.140
Tel: 051.267.975
Mob: 098.713.491
Mob: 098.259.889
info@krovar.hr
MB: 01356127
OIB: 72775024657
Matični broj subjekta: 040118906, osnovano na Trgovačkom sudu u Rijeci 23.03.1998.

Kontaktirajte nas